เพิ่มผู้ว่าจ้าง​ ผลิตเครื่องสำอาง

บุคคลธรรมดา

กรณีไปเอง


จดหมายแจ้งความประสงค์​ -​ แพมเขียนให้
สำเนาบัตรประชาชน

ไป ตึก 6
ตึกสูงๆ โลเคชั่นใกล้ตรงนี้
https://goo.gl/maps/VBC9MzrW6sUxH7BS6.

ขึ้นไป ชั้น 5 ถ้าไปผิดชั้น เดี่ยวเขาจะบอกเองว่าต้องไปชั้นไหน แจ้งว่า “มาแจ้งข้อมูลเพิ่มข้อมูลผู้ว่าจ้างเครื่องสำอาง เตรียมเอกสารมาเรียบร้อยแล้ว” และรอ 1 ชม. รอเซ็นรับเอาใบสีขาว 1 แผ่น กลับมา ก็เรียบร้อย

กรณีมอบอำนาจ

ขอเอกสารดังนี้ครับ ถ่ายมาก่อน เดี่ยวแพมต้องเขียนข้อมูลให้ก่อน เสร็จแล้วจะส่งให้ไปเซน และแสกนส่งกลับมา พร้อมสำเนาดังนี้

  • บัตรประจําตัวประชาชน *2
  • สำเนาทะเบียนบ้านปัจจุบัน *1
  • สำเนาทะเบียนบ้านสถานที่เกี่ยวข้อง (สำนักงาน, สถานที่ผลิต, สถานที่นำเข้า, สถานที่เก็บ) *1
  • สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์และหรือทะเบียนการค้า *2

นิติบุคคล

กรรมการไปเอง

เขียนจดหมายแจ้งความประสงค์ – เขามีแบบฟอร์มให้

– สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชนของกรรมการ
– สำเนาทะเบียนบ้านบริษัท
– สำเนาหนังสือรับรองฉบับล่าสุด – ไม่เกิน 6 เดือน

กรณีมอบอำนาจ


จดหมายแจ้งความประสงค์​ -​ แพมเขียนให้
สำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชน ของทั้งสองผ่าย (ประกาศิต – บุคคล)

นำหนังสือนี้แนบ
สำเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน (ปกติจะไม่ได้ใช้ แต่ถือไปด้วย)

ที่​เหลือ​พิก​ จัดการ​ให้