Pathum Thani

เที่ยวใกล้บ้าน ปทุมธานี

Replica of Bodhgaya (Buddha Maha Chedi)
พุทธคยาจำลอง (พุทธมหาเจดีย์)
พาชมภาพวาด 3 มิติ ศูนย์พุทธศิลป์สามมิตินานาชาติ ชั้นล่างพุทธมหาเจดีย์
เข้าฟรี มี 3 รอบวง รอบนอกว่าด้วย ศรัทธา ความเชื่อ รอบกลางว่าด้วยปัญญา ความรู้ในสิ่งที่ควรรู้ และชั้นในเป็นห้องสวดมนต์ไหว้พระ เจริญสมาธิภาวนา