พาราเบน

paraben อาจจะมีการสร้างผลข้างเคียงร้ายแรงต่อร่างกาย รบกวนระบบต่อมไร้ท่อ สร้างความผิดปกติในฮอร์โมน ส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน และบางงานวจัยยังกล่าวว่าสารตัวนี้ทำให้เซลล์ผิวถูกทำลาย และยังมีผลในการพัฒนาเซลล์มะเร็งหากมีการใช้สะสมเป็นระยะเวลานาน