ท่าเรือปากเมง ประตูสู่ทะเลอันดามัน

น้องวิ่งผ่านมา ขอเล่นด้วย

ถ่ายด้วย Xperia 1 II