ฟ้าทะลายโจร

Kariyat

ใบ
ลดการอักเสบ ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์

มีสารสำคัญที่ออกฤทธิ์ทางยาสมุนไพรอยู่ 3 สารด้วยกัน โดยเป็นสารในกลุ่ม Lactone ซึ่งก็คือ สารแอดโดรกราโฟไลด์ (Andrographolide),สารนีโอแอนโดรกราโฟไลด์ (Neo-Andrographolide), และสาร 14-ดีอ๊อกซี่แอนโดรกราโฟไลด์ (14-deoxy-andrographolide) โดยส่วนที่นำมาใช้เป็นยาสมุนไพรได้แก่ ใบสด ใบแห้ง และทั้งต้น โดยใบจะเก็บมาใช้ได้เมื่อต้นมีอายุได้ราว 3-5 เดือน

“ฟ้าทะลายโจร” เป็นพืชล้มลุก ขนาดไม่สูงมาก มีใบสีเขียวสด มีกิ่งก้านแตกสาขา และมีดอกสีขาวแซมม่วงเข้มอยู่ด้านใน เป็นต้นไม้ที่เหมาะกับฤดูฝน ชอบน้ำไม่ชอบแดด ทั้งต้น ใบ ดอก และรากของฟ้าทะลายโจรมีสรรพคุณเป็นยารักษาโรค

ฟ้าทะลายโจรกับความงาม

รากของฟ้าทะลายโจรช่วยแก้ปัญหาผมร่วงได้ ช่วยลดการอักเสบของผิวบริเวณต่างๆได้ อีกทั้งฟ้าทะลายโจรมีสรรพคุณต้านอนุมูลอิสระได้อีกด้วย