Hokkaido

มาเยือน Hokkaido มาไกลมาก 2000 กว่ากิโล แต่ฝนตก ทริปพังไป 1
Onumakoen eki desu. Hokkaido ni ikimashita.
We arrived at Hokkaido from Fukuoka by Shinkansen.