ตํามะขามอ่อน แซ่บนัว

พักเรื่องเที่ยว เข้าโหมดกินก่อนแซบๆ กับตำมะขามอ่อน ใส่ปู ผงนัวครึ่งโหล